Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. W formularzu wniosku należy wypełnić dane osobowe, które będą wykorzystywane do przedstawienia oferty pożyczki oraz kredytu:
  a) Imię i Nazwisko b) Adres e-mail c) Numer telefonu d) Źródło dochodu e) Kwota Pożyczki f) Okres spłaty pożyczki w miesiącach g) Wysokość obecnego zadłużenia.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody oraz wyłącznie w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu ww. ofert oraz prowadzeniu korespondencji e-mail/telefonicznej w związku z ww. ofertami pożyczek lub kredytu przez partnerów posiadających uprawnienia do oferowania pożyczek lub kredytu. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Ponadto administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarza dane osobowe użytkowników w postaci adresów e-mail do prowadzenia newslettera tj. wysyłania wiadomości e-mail o usługach świadczonych przez portal lekka-gotowka.pl. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika oraz prawnie uzasadniony interes realizowane przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego. W związki z prowadzonym marketingiem bezpośrednim każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. w celu przesyłania ofert pożyczki oraz kredytu za pośrednictwem partnerów i prowadzenia korespondencji e-mail/telefonicznej w związku z ww. ofertami pożyczek lub kredytu.
 5. Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi przesłanie oferty, jak i też korespondencję związaną z przedstawieniem ofert.
 6. Dane osobowe Administrator będzie przechowywał do czasu wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez użytkownika lub wycofania zgody.
 7. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Administratorem niniejszego serwisu jest Sylwester Naramowski z siedzibą przy Łęki 10, 32-823 Łęki.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.
 10. Celem wykonania niniejszej umowy Użytkownik udostępnia dane osobowe podmiotom, które będą wykorzystywać je do przedstawiania Użytkownikom ofert pożyczek oraz kredytu za pomocą połączeń telefonicznych oraz wiadomości e-mail. Są to podmioty uprawnione do przedstawiania ofert pożyczek oraz kredytów.
 11. Z racji tego, iż pliki cookies są wykorzystywane m.in. do reklamy opartej na profilowaniu, to każdy użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu względem prowadzenia reklamy opartej na podstawie profilowania za pomocą ustawień przeglądarki.