Regulamin

1. Administrator https://lekka-gotowka.pl/ świadczy usługi związane udostępnieniem wniosku pożyczkowego, a następnie przekazywaniem danych względem osób, które są uprawnione do oferowania pożyczek lub kredytu.
2. W celu uzyskania telefonicznej oferty pożyczki lub kredytu niezbędne jest podanie danych osobowych we wniosku takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, źródło dochodu, kwota pożyczki, okres spłaty pożyczki w miesiącach, wysokość obecnego zadłużenia, a także wyrażenia zgody na postanowienia regulaminu oraz polityki prywatności.
3. Świadczone przez administratora usługi są nieodpłatne.
4. Brak wypełnienia i przesłania wniosku sprawi, że użytkownik nie będzie mógł otrzymywać oferty pożyczki lub kredytu.
5. Celem wykonania niniejszej umowy użytkownik w ramach wniosku udostępnia dane osobowe dla podmiotów uprawnionych w zakresie składania ofert pożyczek lub kredytu.
6. Po udostępnieniu powyższych danych wskazanych we wniosku osoby posiadające niezbędna wiedzą oraz uprawnienia w zakresie składania ofert pożyczek lub kredytu będą przedstawiać oferty pożyczek lub kredytu.
7. Oferty pożyczek będą przedstawiane przez partnerów wskazanych w ust. 6.
9. Administratorem niniejszego serwisu jest Sylwester Naramowski z siedzibą przy Łęki 10, 32-823 Łęki
10. Umowa z użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą akceptacji regulaminu
11. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jednakże z chwilą złożenia telefonicznej oferty pożyczki użytkownik traci możliwość odstąpienia od umowy.
12. Kontakt z administratorem strony dostępny jest poprzez e-mail: kontakt@lekka-gotowka.pl
13. Jeżeli masz problem z Usługą , to skorzystaj z Reklamacji poprzez kontakt z nami za pomocą wiadomości e-mail: kontakt@lekka-gotowka.pl
14. A) Użytkownik celem skorzystania z usługi musi posiadać na komputerach z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 następujące przeglądarki:
• Google Chrome – najnowsza stabilna wersja,
• Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja,
• Microsoft Edge – najnowsza stabilna wersja,
• Opera – najnowsza stabilna wersja.
B) Na komputerach Apple z systemem operacyjnym macOS wspieramy następujące przeglądarki:
• Apple Safari – najnowsza stabilna wersja.
C) W Konfiguracji przeglądarki należy włączyć obsługę JavaScript oraz wtyczkę Adobe Flash Player zaktualizować do najnowszej wersji.
D) Komputer powinien spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
E) Każdy użytkownik musi posiadać połączenie z Internetem.
F) Telefon komórkowy wraz z możliwością odbioru połączeń celem nawiązania kontaktu z partnerami administratora.
15. Użytkownik nie może w jakikolwiek sposób dostarczać bezprawnych treści administratorowi.
16. Administrator nie przewiduje szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze świadczonej usługi.
17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z funkcjonowaniem niniejszego serwisu wyrządzoną z winy nieumyślnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które powstały wskutek otrzymanych ofert pożyczek, gdyż powyższe oferty są przekazywane przez partnerów, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą i posiadają niezbędne kwalifikacje do składania ofert.
Polityka Plików Cookies
1. Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych, dostosowania reklamy do potrzeb użytkowników oraz poprawy funkcjonalności serwisu. Są one zapisywane przez administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosowywać stronę internetową do urządzeń odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu.
2. Celem poinformowania użytkowników o stosowaniu plików cookies Administrator wdrożył baner, który informuje użytkowników, że korzystając ze strony internetowej, zostaje wyrażona zgoda na ich stosowanie.
3. Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
4. Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych, dostosowywaniu reklam do zainteresowań, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.
5. Lista podmiotów, które wykorzystują pliki cookies na stronie internetowej Administratora przedstawia załącznik nr 1 do Polityki Plików Cookies.